ЦЕНИ ЗА ОНЛАЙН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 И ТЕРАПИЯ С ПРОГРАМА FAST FORWORD

Цени с абонаментен договор - сумата се изплаща на месечни вноски

Месечната абонаментна такса се заплаща авансово,

преди започване на календарния месец.

Забележки:

  1. Към момента на публикуване на този ценоразпис е валидна промоционалната цена при сключване на абонаментен договор със срок на ползване.

  2. Сумата се изплаща по банков път след регистрация.

Цени без абонаментен договор - сумата се плаща накуп.

Месечната абонаментна такса се заплаща авансово,

преди започване на календарния месец.

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn