Children in Indoor Playground

Емоционална интелигентност

Емоционалният свят на детето

Все повече изследвания доказват, че уменията по емоционална интелигентност са ключови за развитието на всеки индивид и не зависят от коефициента на интелигентност. Има много примери за хора с висок коефициент на интелигентност, които не успяват да намерят мястото си в света, чувстват се неудовлетворени и като цяло не се справят с живота си. Уменията от сферата на Емоционалната интелигентност са ключови за постигане на успех във всяка една сфера – физическо и емоционално здраве, взаимоотношения, личностно и професионално развитие и т.н. Дългогодишни проучвания дават научни доказателства за значимостта на емоционалните и социални умения за здравето и щастието. В доклад на Световния икономически форум от последните години за десетте най-важни умения по отношение на реализацията в професионален план в бъдеще, емоционалната интелигентност заема едно от челните места. 

Редица изследвания откриват нарушение в емоционалната сфера при различни нарушения на развитието, както и при редица психични нарушения - децата и възрастните не умеят да разпознават и да управляват емоциите си. 

Повишаването на нивото на емоционална интелигентност на децата е поставяне на една здрава и стабилна основа за тях, върху която те да разгърнат своя потенциал за реализация в професията, да постигнат високо ниво на личностно израстване, да създадат здрави отношения с другите хора и да изградят себеуважение и обич към себе си.

Обучението по емоционална интелигентност цели децата да формират:

  • умения за разпознаване на собствените и чуждите емоции;

  • умения за саморегулация на емоциите;

  • различни стратегии за управление на емоциите;

  • да експериментират с различни поведенчески модели в защитена среда

Обучението е предназначено за деца от 7 до 19 години, работи се в група, която е разделена според възрастовия етап, съответно:

  • От 7 до 10 г.

  • От 11 до 14 г.

  • От 15 до 19 г.

Заниманията се осъществяват се в образователен център “Криобери”, ж.к.Лозенец, ул. Богатица 34. Заниманията ще продължат в рамките на 10 срещи (три месеца), цена - 320 лв., платена авансово.

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn