ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО НЕВРОНАУКИ

Потенциалът ви е безграничен

Logo NSCenter.jpg

EUROPEAN NEUROSCIENCE CENTER

The Power of Your Brain is Unlimited

European Neuroscience Center
European Neuroscience Center
Focusing at Work
European Neuroscience Center
European Neuroscience Center
eu
European Neuroscience Center
European Neuroscience Center
European Neuroscience Center

Европейски център по невронауки е основан в началото на 2016 г. Ние използваме продуктите Fast ForWord и Reading Assistant на американската организация Scientific Learning Inc.  и имаме права за разпространение на продуктите в България, Гърция, Македония,

Сърбия, Албания и Черна гора. Центърът работи с  партньори и предлага широк кръг от специализирани програми в областта на онлайн обучение по английски език, терапия на деца със специални образователни потребности, 

емоционална интелигентност

и диагностика.