ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО НЕВРОНАУКИ

Потенциалът ви е безграничен

EUROPEAN NEUROSCIENCE CENTER

The Power of Your Brain is Unlimited

Европейски център по невронауки е основан в началото на 2016 г. Ние използваме продуктите Fast ForWord и Reading Assistant на американската организация Scientific Learning Inc.  и имаме права за разпространение на продуктите в България, Гърция, Македония,

Сърбия, Албания и Черна гора. Центърът работи с  партньори и и предлага широк кръг от специализирани програми в областта на онлайн обучение по английски език, терапия на деца със специални образователни потребности, 

емоционална интелигентност

и когнитивна диагностика.

  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn